Kiesdistricten en samenstelling

Kiesdistrict 1
bestaat uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen 't Padland, Jan luykenschool, Roelof van Wienesseschool en Hemschool, alsmede de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op deze scholen.

Kiesdistrict 2
bestaat uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen 't Skitteljacht, de Piramide en de Dijkwerkers, alsmede de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op deze scholen.

Kiesdistrict 3
bestaat uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen Klim Op en 't Vierspan, alsmede de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op deze scholen.


Kiesdistrict 4
bestaat uit de leden van het personeel werkzaam op de scholen het Driespan en de Tweemaster, alsmede de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op deze scholen.

Bezetting van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:

District 1:
  

Ellen Bosma (ouder)                      elleneddy@zonnet.nl
Kees van Langen (personeelslid       kvanlangen@hotmail.com

District 2:
Elwin Houwen (ouder)                    e.houwen@hoestraenvaneck.nl
Amanda Schouten (personeelslid)    a.schouten@dijkwerkers.nl

District 3:

Elly Tang, voorzitter (ouder)                     info@etng.nl
Rens Arts (personeelslid)                          rarts@hetvierspan.com

District 4:
Jeroen Gijsberts (ouder)                          j.gijsberts@quicknet.nl
Marjan de Jong, secretaris                       m.dejong@tweemaster-enkhuizen.nl