Verzuimprotocol

Sinds de aansluiting bij onze nieuwe arbodienst hanteren wij het verzuimprotocol van Bedrijfsgezondheidsdienst noord west. Dit verzuimprotocol sluit aan bij het verzuimbeleid 2015.