De Roelof van Wienesseschool

Adres:
Molenweg 27
Postcode/Plaats:
1608 EC Wijdenes
Telefoonnummer:
0229501306
O.b.s. Roelof van Wienesse: een school met ambitie, een school met visie en ruimte en begeleiding, ook voor meerkunners en meerbegaafden. De school staat midden in het dorp.
Alle kinderen kennen elkaar en ouders/verzorgers ontmoeten elkaar op school Ún buiten school. De Roelof van Wienesse is onderdeel van de brede school in Wijdenes.
Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden en veiligheid vanuit de methode "de vreedzame school", maar vooral vanuit de visie dat thuis en school elkaar versterken en er samen zijn voor de kinderen.
Dit vraagt creativiteit, een open cultuur en lef om dingen los te laten of juist uit te proberen.
Op school wordt door groot en klein veel samen gewerkt en samen geleerd vanuit thema's en creatieve projecten. Vanaf groep 4 wordt de leerstof aangebonden en ondersteund met werken op eigen tablets volgens de Snappet-methode.
De school kent een continurooster van vijf gelijke schooldagen van 8.30 uur - 14.15 uur.

Nieuwsgierig geworden?
www.roelofvanwienesse.nl