Het Driespan, locatie Het Anker

Adres:
Flosbeugel 17
Postcode/Plaats:
1602 EW Enkhuizen
Telefoonnummer:
0228317206

Tweetalig onderwijs op Het Driespan: midden in de wereld

Onze school wil een plek zijn waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Van hieruit kunnen zij zich ontwikkelen naar hun beste vermogen. Ieder kind is immers uniek.  Ze komen uit verschillende culturen en ontwikkelen zich naar eigen tempo en kunnen. Wij hechten waarde aan de acceptatie van die verschillen en creëren een leeromgeving die hier op inspeelt. Wij hebben er vertrouwen in dat binnen onze leeromgeving kinderen zich willen en kunnen ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat kinderen niet alleen zelfstandig kunnen werken maar ook samen leren en werken, van elkaar leren en elkaar helpen.

Kinderen groeien in toenemende mate op als wereldburgers. Aangezien taal daar een sleutelrol in speelt is Engels bij ons een belangrijk vak. De locatie Flosbeugel is daarom een VVTO locatie ( Engels vanaf groep 1 ca 10% van de lestijd) de locatie Klaverweid is een  tweetalige locatie. (onderwijs in het Engels voor ca 40% van de lestijd)

Bij dit alles het bewustzijn dat opvoeden een gezamenlijke taak van school en ouders is.

Nieuwsgierig geworden:

http://www.obshetdriespan.nl/